Fitxes tècniques : Armaris per extintors

Categoria: Extintors fins 9 Kg. POLS

ProductoNombreDescargar
STRAKFitxa tècnicaDescargar
LONGSTRAKFitxa TècnicaDescargar
EXT6EFitxa tècnicaDescargar
EXTMF6Fitxa tècnicaDescargar
EXTROKFitxa tècnicaDescargar

Categoria: Extintors hasta 6 Kg. POLS

ProductoNombreDescargar
AREX C6Fitxa tècnicaDescargar
AREX R6Fitxa tècnicaDescargar
AREX 6Fitxa tècnicaDescargar
AREX i6Fitxa tècnicaDescargar
AREX CI6Fitxa tècnicaDescargar

Categoria: Armaris de Superficie
Complementaris a BIEs
- POLS -

ProductoNombreDescargar
TUNIN
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN-R
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN-I
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN-PEIR
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN-PEI
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN-CI
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
KEOPS
- BIE 690 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN 530
- BIE 530 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN 530I
- BIE 530 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN VERSAL
- BIE VERSAL -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN L20
- BIE L20 -

Fitxa tècnicaDescargar
TUNIN L20IN
- BIE L20 -

Fitxa tècnicaDescargar

Categoria: Especial Encastament
Complementaris a BIEs
- POLS -

ProductoNombreDescargar
EVOFitxa tècnicaDescargar
EVO CFitxa tècnicaDescargar
EVO RFitxa tècnicaDescargar
EACILINE 6Fitxa tècnicaDescargar
COMPAC E6Fitxa tècnicaDescargar
COMPAC E6CIFitxa tècnicaDescargar
COMPAC E6IMFitxa tècnicaDescargar
COMPAC E6MFitxa tècnicaDescargar
NARROW CI6Fitxa tècnicaDescargar
NARROW C6Fitxa tècnicaDescargar
NARROW R6Fitxa tècnicaDescargar
NARROW PEIR6Fitxa tècnicaDescargar
NARROW PEI6Fitxa tècnicaDescargar

Categoria: Armaris en Termoplàstic Especial Intempèrie

ProductoNombreDescargar
POLIROTO6Fitxa tècnicaDescargar
POLIROTO9Fitxa tècnicaDescargar
POLIROTO12Fitxa tècnicaDescargar
POLIROTO2EFitxa tècnicaDescargar
ARMFitxa TècnicaDescargar
ARM6Fitxa tècnicaDescargar
EP6Fitxa tècnicaDescargar
EP9/12Fitxa tècnicaDescargar
EP5COFitxa tècnicaDescargar
POLIEKOFitxa tècnicaDescargar

Categoria: Extintors de 9 a 12 kg. Pols i fins a 5 kg. CO2

ProductoNombreDescargar
EXT5EFitxa tècnicaDescargar
EXTMF5Fitxa tècnicaDescargar
AREX C5Fitxa tècnicaDescargar
AREX R5Fitxa tècnicaDescargar
AREX 5Fitxa tècnicaDescargar
AREX i5Fitxa tècnicaDescargar
AREX CI5Fitxa tècnicaDescargar
AREX PEIR5Fitxa tècnicaDescargar
AREX PEI5Fitxa tècnicaDescargar
EXTROK5Fitxa tècnicaDescargar

Categoria: Especial Encastament
Complementaris a BIEs
- CO2 -

ProductoNombreDescargar
EACILINE 5Fitxa tècnicaDescargar
EVO 5Fitxa tècnicaDescargar
EVO C5Fitxa tècnicaDescargar
EVO R5Fitxa tècnicaDescargar
COMPAC E5Fitxa tècnicaDescargar
COMPAC E5CIFitxa tècnicaDescargar
COMPAC E5IMFitxa tècnicaDescargar
COMPAC E5MFitxa tècnicaDescargar
NARROW-CI5Fitxa tècnicaDescargar
NARROW C5Fitxa tècnicaDescargar
NARROW R5Fitxa tècnicaDescargar
NARROW PEIR5Fitxa tècnicaDescargar
NARROW PEI5Fitxa tècnicaDescargar

Categoria: Armaris Horitzontals
Complementaris a BIEs
- POLS -

ProductoNombreDescargar
TUNIN VERSALH
- BIE VERSAL -

Fitxa TècnicaDescargar
TUNIN 530H
- BIE 530 -

Fitxa TècnicaDescargar
TUNIN 690H
- BIE 690 -

Fitxa TècnicaDescargar
TUNIN L20H
- BIE L20 -

Fitxa TècnicaDescargar